GISportal
Jedeme i díky Vám

Správce GIS (Ústí nad Labem)

Statutární město Ústí nad Labem

Předpoklady pro výkon funkce:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost – za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena
 • výborná znalost českého jazyka

Další předpoklady:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v technickém nebo přírodovědném směru
 • znalost práce v prostředí ArcGIS Desktop
 • orientace v nástrojích platformy Esri (Enterprise, Desktop, API)
 • anglický jazyk – schopnost porozumět technické dokumentaci
 • zodpovědný přístup, ochota učit se novým věcem, samostatnost, spolehlivost, dobrý písemný projev, týmová práce
 • základní znalost principů programování a vývojových prostředí výhodou
 • orientace v serverových, webových a databázových technologiích výhodou
 • základní znalost administrace serverů a síťových technologií výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování výhodou
Share

Comments are closed.

Share