GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference GISáček přilákala i studenty ze severu a západu Čech (TZ)

10. květen 2011 Ostrava – Institut geoinformatiky Vysoké Školy Báňské – Technické univerzity Ostrava přivítal studenty geoinformatiky a příbuzných oborů na 14. ročníku studentské konference GISáček 2011. Tradičně byly práce studentů rozděleny do tří sekcí. Sekce diplomových prací měla 21 aktivních účastníků, sekce bakalářských prací 17 a sekce posterů sestávala z 15 posterů. Poprvé se konference zúčastnilo i osm studentů z  Technické univerzity v Liberci, jejichž zajímavé postery se mezi ostatními neztratily (prvnímu z nich bylo porotou určeno páté místo). V sekci posterů zvítězil poster Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jauma Olivese 1563 autorky Michaely Novosadové z Univerzity Palackého v Olomouci. Cenu diváků získal poster Beaty Czepczorové Mapování naučných stezek CHKO Poodří a tvorba webové aplikace, který vynikal hlavně grafickým zpracováním. Jak se ukázalo, skloubit výsledky odborné práce s vyváženou koncepcí a estetickým cítěním zvládly lépe studentky než studenti.

Mezi muži se v hlavní sekci diplomových prací neztratila Kateřina Cimpelová ze Západočeské univerzity, která posluchače a porotu zaujala nejen šarmem, ale i problematikou výzkumu buližníkových oblastí a tím i zajímavou oblastí z Plzeňského kraje. V nejvyrovnanější kategorii, kde mezi prvními šesti příspěvky rozhodovaly jen setiny bodů obsadila konečné čtvrté místo. Vítězem se stal Jakub Calábek z VŠB-TUO a získal tak i první cenu, která obsahovala mimo jiné i notebook. V sekci bakalářů vyhrál Patrik Babiš s prací zabývající se problematikou lavin.

Souběžně s konferencí probíhal i Seminář „Mapování s GPS“ určený přednostně pro studenty středních škol. Zúčastnilo se ho 27 studentů, kteří úspěšně našli ukrytý poklad. Součástí konference byla i neformální část, kde si studenti mohli společně vyměnit zkušenosti, navázat nové přátelství a setkat se i s porotci, kteří byli podobně jako minulý rok odborníci z praxe nepůsobící na žádné vysoké škole. Konference se zúčastnilo sedm zástupců firem, tři zástupci veřejné správy a dva zástupci mediálních partnerů.
Konferenci podpořila finančními a věcnými dary řada firem a také město Ostrava a Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů. Děkujeme tímto za podporu.

Další informace:
Jan Růžička, garant konference
e-mail: jan.ruzicka@vsb.cz

Share
Share