GISportal
Jedeme i díky Vám

Plan4all je nově členem celosvětového sdružení Group on Earth Observation (TZ)

Přihláška spolku Plan4all stát se zúčastněnou organizací “Participating Organization” celosvětového sdružení Group on Earth Observation (GEO) byla schválena. Vzhledem k relativně krátké historii spolku Plan4all považujeme toto pozvání za významný úspěch a ocenění naší práce i práce našich členů. Zařadili jsme se tak po bok významných mezinárodních organizací a organizací přímo zřizovanými Spojenými národy (http://earthobservations.org/pos.php).

Co je GEO?

GEO je mezivládní organizace propojující vládní instituce, akademické a výzkumné instituce, poskytovatele dat, podniky, inženýry, vědce a odborníky s cílem zlepšit dostupnost, přístup a využití dat dálkového průzkumu Země. V roce 2015 se ve městě Mexico City konalo zasedání ministrů GEO, při kterém se světoví lídři zavázali tzv. Ministerským prohlášením z Mexico City (The Mexico City Ministerial Declaration) podporovat otevřenost dat dálkového průzkumu Země pro příští desetiletí. Hlavními prioritními oblastmi zaměření GEO jsou Agenda Spojených národů pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížská dohoda a Sendai rámec pro snižování rizik katastrof. 

Kromě více než 70 aktivit a iniciativ pracovního programu GEO, které řeší globální potřeby, koordinaci a mezery v oblasti dat dálkového průzkumu Země, je ústřední součástí mise GEO také vybudování globálního systému systémů pozorování Země (Global Earth Observation System of Systems – GEOSS). GEOSS je systém koordinovaných a na sobě nezávislých systémů dálkového průzkumu Země a informačních systémů, které vzájemně spolupracují a poskytují přístup k nejrůznějším informacím široké škále uživatelů ve veřejném i soukromém sektoru.

GEOSS také pomáhá porozumět procesům probíhajícími na Zemi a zlepšuje predikční schopnosti, které jsou základem správného rozhodování. V systému GEOSS je obsaženo více než 400 milionů otevřených datových zdrojů od více než 150 národních a regionálních poskytovatelů, jako je NASA a ESA; mezinárodních organizací jako je WMO a komerčních sektorů – např. Digital Globe. 

Share
Share