GISportal
Jedeme i díky Vám

Přesun Galilea do Prahy je potvrzen

Evropská vesmírná agentura GSA (European GNSS Agency – Úřad pro dohled nad evropským GNSS), která má mimo jiné řídit navigační systém Galileo, se bude již v příštím roce stěhovat do Prahy. Ve středu 14. prosince ministr dopravy Pavel Dobeš podepsal prohlášení o připravenosti, které o den později v Bruselu podepsal i výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides. Ve středu byly parafovány čtyři dokumenty umožňující zahájení příprav stěhování agentury GSA do bývalé budovy České konsolidační agentury v Holešovicích. Rovněž tyto dokumenty byly ve čtvrtek parafovány ze strany GSA.

V pátek 10. prosince 2010 představitelé Evropské unie schválili přesun evropské agentury pro družicovou navigaci GSA do Prahy. Téměř přesně do roka a do dne došlo k další významné události, která zajišťuje přesun sídla z Bruselu do české metropole. Česká republika měla za úkol do letošního 15. prosince splnit podmínky, které by umožnily vedení agentury GSA iniciovat stěhování do Prahy.

Ve středu 14. prosince 2011 byla jednání o stěhování sídla GSA do Prahy ukončena. Ministr dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides podepsali prohlášení o připravenosti, jehož předpokladem byla dohoda ČR a GSA na textu čtyř dokumentů – hostitelské smlouvy, nájemní smlouvy, dohodě o bezpečnosti a listiny výhod pro zaměstnance GSA v ČR. Tyto dokumenty jsou výsledkem jednání GSA s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Národním bezpečnostním úřadem. Hostitelská smlouva je tak zvaná presidiální smlouva a musí být po jejím podepsání, které proběhne v rámci Galileo Application Congressu v lednu 2012, ratifikována Parlamentem ČR a následně prezidentem republiky.

V pátek 16. prosince výkonný ředitel GSA před zaměstnanci agentury oficiálně vyhlásil, že podmínky pro stěhování do české metropole byly splněny a stěhování proběhne během léta příštího roku.

„Česká vláda rozhodla, že sídlo bude v bývalé budově České konsolidační agentury v Holešovicích. Tamní prostory si prohlédlo vedení GSA několikrát během tohoto roku. Česká strana splnila 14. prosince všechny předpoklady pro zahájení stěhování agentury do Prahy,“ informoval ministr dopravy Pavel Dobeš. Ministerstvo financí se zavázalo nejpozději do 31. května 2012 předat GSA prostory jejího sídla ve stavu odpovídajícím požadavkům agentury.

Vládní zmocněnec pro systém Galileo Karel Dobeš k tomu dodává, že nejpozději od 1. září 2012 se očekává plnohodnotné fungování agentury v Praze. Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců GSA s pracovištěm v Praze by měl postupně narůstat, bude GSA na tato volná místa vypisovat výběrová řízení. Informace o vypsaných místech najdete na webových stránkách agentury (http://www.gsa.europa.eu).

Převzato ze stránek www.pavel-dobes.cz via smrcek.posterous

Evropská vesmírná agentura GSA (European GNSS Agency – Úřad pro dohled nad evropským GNSS), která má mimo jiné řídit navigační systém Galileo, se bude již v příštím roce stěhovat do Prahy. Ve středu 14. prosince ministr dopravy Pavel Dobeš podepsal prohlášení o připravenosti, které o den později v Bruselu podepsal i výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides. Ve středu byly parafovány čtyři dokumenty umožňující zahájení příprav stěhování agentury GSA do bývalé budovy České konsolidační agentury v Holešovicích. Rovněž tyto dokumenty byly ve čtvrtek parafovány ze strany GSA.

V pátek 10. prosince 2010 představitelé Evropské unie schválili přesun evropské agentury pro družicovou navigaci GSA do Prahy. Téměř přesně do roka a do dne došlo k další významné události, která zajišťuje přesun sídla z Bruselu do české metropole. Česká republika měla za úkol do letošního 15. prosince splnit podmínky, které by umožnily vedení agentury GSA iniciovat stěhování do Prahy.

Ve středu 14. prosince 2011 byla jednání o stěhování sídla GSA do Prahy ukončena. Ministr dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides podepsali prohlášení o připravenosti, jehož předpokladem byla dohoda ČR a GSA na textu čtyř dokumentů – hostitelské smlouvy, nájemní smlouvy, dohodě o bezpečnosti a listiny výhod pro zaměstnance GSA v ČR. Tyto dokumenty jsou výsledkem jednání GSA s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Národním bezpečnostním úřadem. Hostitelská smlouva je tak zvaná presidiální smlouva a musí být po jejím podepsání, které proběhne v rámci Galileo Application Congressu v lednu 2012, ratifikována Parlamentem ČR a následně prezidentem republiky.

V pátek 16. prosince výkonný ředitel GSA před zaměstnanci agentury oficiálně vyhlásil, že podmínky pro stěhování do české metropole byly splněny a stěhování proběhne během léta příštího roku.

„Česká vláda rozhodla, že sídlo bude v bývalé budově České konsolidační agentury v Holešovicích. Tamní prostory si prohlédlo vedení GSA několikrát během tohoto roku. Česká strana splnila 14. prosince všechny předpoklady pro zahájení stěhování agentury do Prahy,“ informoval ministr dopravy Pavel Dobeš. Ministerstvo financí se zavázalo nejpozději do 31. května 2012 předat GSA prostory jejího sídla ve stavu odpovídajícím požadavkům agentury.

Vládní zmocněnec pro systém Galileo Karel Dobeš k tomu dodává, že nejpozději od 1. září 2012 se očekává plnohodnotné fungování agentury v Praze. Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců GSA s pracovištěm v Praze by měl postupně narůstat, bude GSA na tato volná místa vypisovat výběrová řízení. Informace o vypsaných místech najdete na webových stránkách agentury (http://www.gsa.europa.eu).

Převzato ze stránek http://www.pavel-dobes.cz via smrcek.posterous

Evropská vesmírná agentura GSA (European GNSS Agency – Úřad pro dohled nad evropským GNSS), která má mimo jiné řídit navigační systém Galileo, se bude již v příštím roce stěhovat do Prahy. Ve středu 14. prosince ministr dopravy Pavel Dobeš podepsal prohlášení o připravenosti, které o den později v Bruselu podepsal i výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides. Ve středu byly parafovány čtyři dokumenty umožňující zahájení příprav stěhování agentury GSA do bývalé budovy České konsolidační agentury v Holešovicích. Rovněž tyto dokumenty byly ve čtvrtek parafovány ze strany GSA.

V pátek 10. prosince 2010 představitelé Evropské unie schválili přesun evropské agentury pro družicovou navigaci GSA do Prahy. Téměř přesně do roka a do dne došlo k další významné události, která zajišťuje přesun sídla z Bruselu do české metropole. Česká republika měla za úkol do letošního 15. prosince splnit podmínky, které by umožnily vedení agentury GSA iniciovat stěhování do Prahy.

Ve středu 14. prosince 2011 byla jednání o stěhování sídla GSA do Prahy ukončena. Ministr dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides podepsali prohlášení o připravenosti, jehož předpokladem byla dohoda ČR a GSA na textu čtyř dokumentů – hostitelské smlouvy, nájemní smlouvy, dohodě o bezpečnosti a listiny výhod pro zaměstnance GSA v ČR. Tyto dokumenty jsou výsledkem jednání GSA s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Národním bezpečnostním úřadem. Hostitelská smlouva je tak zvaná presidiální smlouva a musí být po jejím podepsání, které proběhne v rámci Galileo Application Congressu v lednu 2012, ratifikována Parlamentem ČR a následně prezidentem republiky.

V pátek 16. prosince výkonný ředitel GSA před zaměstnanci agentury oficiálně vyhlásil, že podmínky pro stěhování do české metropole byly splněny a stěhování proběhne během léta příštího roku.

„Česká vláda rozhodla, že sídlo bude v bývalé budově České konsolidační agentury v Holešovicích. Tamní prostory si prohlédlo vedení GSA několikrát během tohoto roku. Česká strana splnila 14. prosince všechny předpoklady pro zahájení stěhování agentury do Prahy,“ informoval ministr dopravy Pavel Dobeš. Ministerstvo financí se zavázalo nejpozději do 31. května 2012 předat GSA prostory jejího sídla ve stavu odpovídajícím požadavkům agentury.

Vládní zmocněnec pro systém Galileo Karel Dobeš k tomu dodává, že nejpozději od 1. září 2012 se očekává plnohodnotné fungování agentury v Praze. Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců GSA s pracovištěm v Praze by měl postupně narůstat, bude GSA na tato volná místa vypisovat výběrová řízení. Informace o vypsaných místech najdete na webových stránkách agentury (http://www.gsa.europa.eu).

Převzato ze stránek http://www.pavel-dobes.cz via smrcek.posterous

Evropská vesmírná agentura GSA (European GNSS Agency – Úřad pro dohled nad evropským GNSS), která má mimo jiné řídit navigační systém Galileo, se bude již v příštím roce stěhovat do Prahy. Ve středu 14. prosince ministr dopravy Pavel Dobeš podepsal prohlášení o připravenosti, které o den později v Bruselu podepsal i výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides. Ve středu byly parafovány čtyři dokumenty umožňující zahájení příprav stěhování agentury GSA do bývalé budovy České konsolidační agentury v Holešovicích. Rovněž tyto dokumenty byly ve čtvrtek parafovány ze strany GSA.

V pátek 10. prosince 2010 představitelé Evropské unie schválili přesun evropské agentury pro družicovou navigaci GSA do Prahy. Téměř přesně do roka a do dne došlo k další významné události, která zajišťuje přesun sídla z Bruselu do české metropole. Česká republika měla za úkol do letošního 15. prosince splnit podmínky, které by umožnily vedení agentury GSA iniciovat stěhování do Prahy.

Ve středu 14. prosince 2011 byla jednání o stěhování sídla GSA do Prahy ukončena. Ministr dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides podepsali prohlášení o připravenosti, jehož předpokladem byla dohoda ČR a GSA na textu čtyř dokumentů – hostitelské smlouvy, nájemní smlouvy, dohodě o bezpečnosti a listiny výhod pro zaměstnance GSA v ČR. Tyto dokumenty jsou výsledkem jednání GSA s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Národním bezpečnostním úřadem. Hostitelská smlouva je tak zvaná presidiální smlouva a musí být po jejím podepsání, které proběhne v rámci Galileo Application Congressu v lednu 2012, ratifikována Parlamentem ČR a následně prezidentem republiky.

V pátek 16. prosince výkonný ředitel GSA před zaměstnanci agentury oficiálně vyhlásil, že podmínky pro stěhování do české metropole byly splněny a stěhování proběhne během léta příštího roku.

„Česká vláda rozhodla, že sídlo bude v bývalé budově České konsolidační agentury v Holešovicích. Tamní prostory si prohlédlo vedení GSA několikrát během tohoto roku. Česká strana splnila 14. prosince všechny předpoklady pro zahájení stěhování agentury do Prahy,“ informoval ministr dopravy Pavel Dobeš. Ministerstvo financí se zavázalo nejpozději do 31. května 2012 předat GSA prostory jejího sídla ve stavu odpovídajícím požadavkům agentury.

Vládní zmocněnec pro systém Galileo Karel Dobeš k tomu dodává, že nejpozději od 1. září 2012 se očekává plnohodnotné fungování agentury v Praze. Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců GSA s pracovištěm v Praze by měl postupně narůstat, bude GSA na tato volná místa vypisovat výběrová řízení. Informace o vypsaných místech najdete na webových stránkách agentury (http://www.gsa.europa.eu).

Převzato ze stránek http://www.pavel-dobes.cz via smrcek.posterous

Evropská vesmírná agentura GSA (European GNSS Agency – Úřad pro dohled nad evropským GNSS), která má mimo jiné řídit navigační systém Galileo, se bude již v příštím roce stěhovat do Prahy. Ve středu 14. prosince ministr dopravy Pavel Dobeš podepsal prohlášení o připravenosti, které o den později v Bruselu podepsal i výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides. Ve středu byly parafovány čtyři dokumenty umožňující zahájení příprav stěhování agentury GSA do bývalé budovy České konsolidační agentury v Holešovicích. Rovněž tyto dokumenty byly ve čtvrtek parafovány ze strany GSA.

V pátek 10. prosince 2010 představitelé Evropské unie schválili přesun evropské agentury pro družicovou navigaci GSA do Prahy. Téměř přesně do roka a do dne došlo k další významné události, která zajišťuje přesun sídla z Bruselu do české metropole. Česká republika měla za úkol do letošního 15. prosince splnit podmínky, které by umožnily vedení agentury GSA iniciovat stěhování do Prahy.

Ve středu 14. prosince 2011 byla jednání o stěhování sídla GSA do Prahy ukončena. Ministr dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides podepsali prohlášení o připravenosti, jehož předpokladem byla dohoda ČR a GSA na textu čtyř dokumentů – hostitelské smlouvy, nájemní smlouvy, dohodě o bezpečnosti a listiny výhod pro zaměstnance GSA v ČR. Tyto dokumenty jsou výsledkem jednání GSA s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Národním bezpečnostním úřadem. Hostitelská smlouva je tak zvaná presidiální smlouva a musí být po jejím podepsání, které proběhne v rámci Galileo Application Congressu v lednu 2012, ratifikována Parlamentem ČR a následně prezidentem republiky.

V pátek 16. prosince výkonný ředitel GSA před zaměstnanci agentury oficiálně vyhlásil, že podmínky pro stěhování do české metropole byly splněny a stěhování proběhne během léta příštího roku.

„Česká vláda rozhodla, že sídlo bude v bývalé budově České konsolidační agentury v Holešovicích. Tamní prostory si prohlédlo vedení GSA několikrát během tohoto roku. Česká strana splnila 14. prosince všechny předpoklady pro zahájení stěhování agentury do Prahy,“ informoval ministr dopravy Pavel Dobeš. Ministerstvo financí se zavázalo nejpozději do 31. května 2012 předat GSA prostory jejího sídla ve stavu odpovídajícím požadavkům agentury.

Vládní zmocněnec pro systém Galileo Karel Dobeš k tomu dodává, že nejpozději od 1. září 2012 se očekává plnohodnotné fungování agentury v Praze. Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců GSA s pracovištěm v Praze by měl postupně narůstat, bude GSA na tato volná místa vypisovat výběrová řízení. Informace o vypsaných místech najdete na webových stránkách agentury (http://www.gsa.europa.eu).

Převzato ze stránek http://www.pavel-dobes.cz via smrcek.posterous

Evropská vesmírná agentura GSA (European GNSS Agency – Úřad pro dohled nad evropským GNSS), která má mimo jiné řídit navigační systém Galileo, se bude již v příštím roce stěhovat do Prahy. Ve středu 14. prosince ministr dopravy Pavel Dobeš podepsal prohlášení o připravenosti, které o den později v Bruselu podepsal i výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides. Ve středu byly parafovány čtyři dokumenty umožňující zahájení příprav stěhování agentury GSA do bývalé budovy České konsolidační agentury v Holešovicích. Rovněž tyto dokumenty byly ve čtvrtek parafovány ze strany GSA.

V pátek 10. prosince 2010 představitelé Evropské unie schválili přesun evropské agentury pro družicovou navigaci GSA do Prahy. Téměř přesně do roka a do dne došlo k další významné události, která zajišťuje přesun sídla z Bruselu do české metropole. Česká republika měla za úkol do letošního 15. prosince splnit podmínky, které by umožnily vedení agentury GSA iniciovat stěhování do Prahy.

Ve středu 14. prosince 2011 byla jednání o stěhování sídla GSA do Prahy ukončena. Ministr dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides podepsali prohlášení o připravenosti, jehož předpokladem byla dohoda ČR a GSA na textu čtyř dokumentů – hostitelské smlouvy, nájemní smlouvy, dohodě o bezpečnosti a listiny výhod pro zaměstnance GSA v ČR. Tyto dokumenty jsou výsledkem jednání GSA s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Národním bezpečnostním úřadem. Hostitelská smlouva je tak zvaná presidiální smlouva a musí být po jejím podepsání, které proběhne v rámci Galileo Application Congressu v lednu 2012, ratifikována Parlamentem ČR a následně prezidentem republiky.

V pátek 16. prosince výkonný ředitel GSA před zaměstnanci agentury oficiálně vyhlásil, že podmínky pro stěhování do české metropole byly splněny a stěhování proběhne během léta příštího roku.

„Česká vláda rozhodla, že sídlo bude v bývalé budově České konsolidační agentury v Holešovicích. Tamní prostory si prohlédlo vedení GSA několikrát během tohoto roku. Česká strana splnila 14. prosince všechny předpoklady pro zahájení stěhování agentury do Prahy,“ informoval ministr dopravy Pavel Dobeš. Ministerstvo financí se zavázalo nejpozději do 31. května 2012 předat GSA prostory jejího sídla ve stavu odpovídajícím požadavkům agentury.

Vládní zmocněnec pro systém Galileo Karel Dobeš k tomu dodává, že nejpozději od 1. září 2012 se očekává plnohodnotné fungování agentury v Praze. Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců GSA s pracovištěm v Praze by měl postupně narůstat, bude GSA na tato volná místa vypisovat výběrová řízení. Informace o vypsaných místech najdete na webových stránkách agentury (http://www.gsa.europa.eu).

Převzato ze stránek http://www.pavel-dobes.cz via smrcek.posterous

Share
Share