GISportal
Jedeme i díky Vám

Geomatika v projektech 2012 (pozvánka)

Ve dnech 3.-4. října 2012 se na zámku Kozel bude konat již tradiční geoinformatické setknání Geomatika v projektech. Seminář se koná pod záštitou České asociace pro geoinformace a GISportal.cz je hrdým mediálním partnerem akce.

Konferenci pořádá oddělení geomatiky, Katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni. Letošní ročník navazuje na předchozí ročníky 2011, 2010, 2009 a výroční geosemináře, které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007. Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro každý ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností. Výstupem z konference bude sborník abstraktů s ISBN. Na základě zaslaných abstraktů budou příspěvky nabídnuty k publikaci redakcím odborných časopisů.

V letošním roce se bude konference soustředit na témata územního plánování v evropském kontextu, v moderní kartografii a památkové péči. Uzávěrka abstraktů je 26. srpna.

 

Share
Share