GISportal
Jedeme i díky Vám

HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí (TZ)

HSI, spol. s r.o. dlouhodobě nabízí svým zákazníkům využívání dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) přímo ve svých aplikacích. Vzhledem k silné potřebě zákazníků získat i další informace, jako jsou např. informace o vlastníkovi, jiné právní vztahy nebo nabývací tituly, se společnost HSI rozhodla nabídku služeb rozšířit i o údaje katastru nemovitostí.

Data, která společnosti HSI Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) poskytuje na základě smlouvy o šíření údajů katastru nemovitostí, se importují do lokální databáze HSI. Na základě individuálních požadavků zákazníků HSI poskytuje komplexní službu Zajištění dat katastru nemovitostí, tzn. tedy nejen provádění importu dat např. do GIS aplikací vč. nadstavbových software HSI (ProGEO, HSI Tools, GmP, POZEM), ale také jejich fyzické obstarání a vyúčtování v rámci jediné smlouvy.

„Zákazník nemusí zpracovávat a zasílat žádost o data na ČÚZK, data následně vyzvedávat a předávat k zajištění importu. Věříme, že toto usnadnění naši zákazníci ocení“. říká Ing. Jiří Lagner, ředitel strategie. Neocenitelným přínosem pro zákazníka je tedy i redukce administrativních nákladů a nákladů spojených s importy a definovaným rozsahem dat, která HSI nabízí jak ve kvartální, tak i měsíční periodě aktualizace.

Share
Share