GISportal
Jedeme i díky Vám

Informace z krajů: Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o dílo na tvorbu DTM DMVS PK

Plzeňský kraj uzavřel v červenci roku 2012 smlouvu o dílo se společností GEOREAL spol. s r.o. na realizaci díla „Dodávka digitální technické mapy pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje“ (zkrácený název: DTM DMVS PK). Předmětem díla je založení datového skladu DTM PK, konsolidace datového skladu ÚMPS (Konsolidace ÚMPS), vybudování Portálu DTM PK v Technologickém centru Plzeňského kraje, implementace datového skladu (DS) a prověření chodu aplikací a oběhu dat, poskytování podpory po dobu 5,5 roku a poskytnutí časově neomezené licence k užití dodaného plnění.

Založení datového skladu DTM PK zahrnuje převzetí dostupných dat UMPS Správců sítí (Telefónica  Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.), Plzeňského kraje, měst a obcí, příp. dalších subjektů (ŘSD, SŽDC, Správci povodí, atd.) od Plzeňského kraje a zpracování prováděcího projektu řešení zpracování dat, návrh datového modelu, vypracování metodických pokynů (Provozní řád) pro provádění aktualizace dat a definování práv a povinností účastníků projektu, stanovení pravidel pro oběh dat a způsob s jejich nakládáním,dodávka funkčního SW řešení služeb poskytování dat, interakce se Správci sítí a TI, testování systému, dodávka SW technologie do Technologického centra Plzeňského kraje pro správu dat ÚMPS, inženýrských sítí a metadat v relační databázi a postupné načítání konsolidovaných dat do datového skladu JDTM PK.

Konsolidace datového skladu ÚMPS (Konsolidace ÚMPS) obnáší konsolidaci dat ÚMPS formou obnovy a v ostatních částech formou a obnovu dat dle ve vybraných lokalitách dle rozsahu a požadavků uvedených v TS.

 Vybudování Portálu DTM PK v Technologickém centru Plzeňského kraje pro zpřístupnění informací, geografických dat, mapových služeb a metadat Plzeňského kraje pro cílové skupiny uživatelů (partnerů) a který bude obsahovat minimálně služby registrační, vyhledávací, prohlížecí, staho­vací a transformační, dále pak systém pro evidenci, údržbu, zpracování a výdej dat DTM. Portál bude zahrnovat komponenty pro řízení přístupových práv, prohlížení stavu datového skladu (mapový prohlížeč), založení a

Celé dílo bude dle smlouvy o dílo dokončeno do 30.9.2013.

Více o projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje: http://dmvs.plzensky-kraj.cz

Převzato a upraveno z webových stránek krajských úřadů.

Chybí Vám zde informace z Vašeho kraje? Napište nám na redakce@gisportal.cz

Share
Share