GISportal
Jedeme i díky Vám

Informace z krajů: Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o dílo na tvorbu ÚAP DMVS PK

Plzeňský kraj uzavřel v červnu roku 2012 smlouvu o dílo se společností T-Mapy spol. s r.o. na realizaci díla „Dodávka nástrojů pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje“ (zkrácený název: Portál DMVS PK). T-Mapy spol. s r.o zajistí vytvoření nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt DMVS PK včetně Portálu DMVS PK a technickou podporu na dobu 5 let od předání.

Výstupy realizace díla bude portál pro zpřístupnění informací, geografických dat, mapových služeb a metadat Plzeňského kraje (nejen UKM a UAP) pro cílové skupiny uživatelů a který bude obsahovat minimálně služby registrační, vyhledávací, prohlížecí, stahovací a transformační. Dále pak nástroje pro tvorbu, údržbu, správu, aktualizaci a harmonizaci dat ÚAP a ÚKM.

Portál bude zahrnovat mapový server, aplikační server, portál s redakčním systémem, klientské aplikace pro uživatele, ETL nástroje.

Převzato a upraveno z webových stránek krajských úřadů.

Chybí Vám zde informace z Vašeho kraje? Napište nám na redakce@gisportal.cz

Share
Share