GISportal
Jedeme i díky Vám

Kamerový systém mesta už aj na webe (TZ)

Od dnes môžu občania Prešova jednoducho zistiť, kde sú v meste umiestnené bezpečnostné kamery. Mestská polícia túto informáciu zverejnila na oficiálnej webovej stránke mesta prostredníctvom informačného systému Gisplan.

Prešovská mestská polícia v rámci plnenia svojich úloh a zvyšovania bezpečnosti v meste od roku 2009 aktívne využíva geografický informačný systém Gisplan. Tento moderný systém im vďaka digitálnym mapám a mapovým podkladom umožňuje jednoduchým kliknutím rýchlo získavať množstvo dôležitých informácií. Príslušníci mestskej polície tak majú prakticky okamžitý prístup k údajom, ktoré sú pri výkone ich práce často kľúčové. K dispozícii majú napríklad digitálnu leteckú snímku mesta a zároveň aktuálne informácie o pozemkoch a ich vlastníkoch. Systém im tak pomáha najmä pri riešení priestupkov a koordinácii hliadok v teréne.

Úvodní obrazovka

V rámci možností zákona sa mestská polícia snaží zverejňovať čo najviac informácií aj pre občanov na internete. Občania majú odteraz možnosť priamo prostredníctvom spomínaného systému Gisplan vidieť, kde sa nachádza devätnásť bezpečnostných kamier mestskej polície. Vo verejne prístupnej digitálnej mape zároveň zistia, ako sú rozdelené policajné obvody, tzv. rajóny a kde sa nachádzajú policajné stanice. Podľa vyjadrenia zástupcu náčelníka mestskej polície Mgr. Imricha Olejníka, si občan v prípade hlásenia priestupku môže zistiť, do ktorého policajného obvodu patrí a na ktorú stanicu mestskej polície by sa mal obrátiť. „Veríme, že zverejnením takýchto informácií sa zlepší lokalizácia priestupkov zo strany občanov a zároveň sa urýchli ich riešenie z našej strany. Očakávame, že to prispeje k zlepšeniu poriadku a zvýšeniu bezpečnosti na území mesta, čo je naším prvoradým cieľom, “ dodal Olejník. Zverejnenie bezpečnostných kamier v mape, by malo navyše pomôcť pri ich ďalšom rozmiestňovaní v rámci Prešova.

Mestská polícia v Prešove si kladie za cieľ ďalšie rozširovanie systému Gisplan. Rýchly prístup ku kvalitným a aktuálnym informáciám je totiž pre jej činnosť a hlavne prácu v teréne kľúčový.„Uvažujeme o zavedení ďalších noviniek v rámci zlepšovania koordinácie hliadok a využívania digitálnych máp. Všetko však bude závisieť od našich finančných možností, “ konštatuje Olejník.

Ukázka aplikace

Prístup pre občanov do informačného systému Gisplan mesta Prešov je možný z hlavnej webovej stránky mesta www.presov.sk kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v ľavej časti alebo prostredníctvom adresy http://mapa-presov.gisplan.sk/


Zdroj: presov.sk

 

Share
Share