GISportal
Jedeme i díky Vám

Plzeňský kraj spustil portál Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (TZ)

Od července mohou subjekty veřejné správy, firmy, organizace a občané užívat portál Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

Projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje je souhrnný název třech dílčích projektů naplňující záměr realizace celostátního projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS). DMVS vzniká pod gescí Ministerstva vnitra na základě Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu „Digitální mapa veřejné správy“, které bylo slavnostně podepsáno zástupci vedení ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR v Praze dne 27. listopadu 2008.

Cílem DMVS je zajistit a podpořit:

  • garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy na území kraje
  • transparentnost výkonu veřejné správy
  • dostupnost dat pro veřejnost, tj. pro podnikatelské subjekty i občany
  • propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně tematickém kontextu
  • optimalizaci služeb veřejné správy
  • návaznost na evropské a regionální projekty

Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, firmy, organizace a občané.

Jedním z projektů DMVS PK je i projekt Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů, jehož součástí bylo i vybudování Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje jako vstupní brány pro všechny výsledky projektu DMVS PK a obecně celého geografického informačního systému Plzeňského kraje.

Na portálu jsou zveřejněny informace z oblasti geodat Plzeňského kraje, krajského úřadu Plzeňského kraje, tematické mapové kompozice, popisy mapových služeb, editor pro tvorbu metadat, informace o možnosti poskytování digitálních dat Plzeňského kraje obcím, projektantům, studentům apod. „Velká část portálu je věnována oblasti územního plánování. Jsou zde uveřejněny územně plánovací dokumentace a podklady jak krajské úrovně, tak úrovně obcí s rozšířenou působností a hlavně územní plány obcí,“ upřesňuje náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondy EU a informatiku Ivo Grüner.

Portál zpřístupňuje i všechny mapové služby, které publikuje Plzeňský kraj. Mapové kompozice jsou připraveny nejen pro odborné uživatele, ale i pro širokou veřejnost formou zjednodušených tematických kompozic. Mezi uživatelsky nejzajímavější služby patří mapová služba obsahující plně vektorovou kresbu katastrální mapy, letecké snímky z roku 2011 nebo například Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje.

V současné době se dokončuje digitální technická mapa Plzeňského kraje určená pro geodety, správce sítí, stavebníky či projektanty za účelem sdílení informací. Její spuštění je plánováno na září letošního roku.

Zdroj: Plzeňský kraj

Share
Share