GISportal
Jedeme i díky Vám

Podnikatelé v geomatice se sdružili a mají svého předsedu

V pondělí 12. února 2018 se uskutečnila první valná hromada nově vzniklé Asociace podnikatelů v geomatice (APG), což je sdružení podnikatelských subjektů podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami.

Asociace podnikatelů v geomatice navazuje na Českou komoru zeměměřičů, která byla do APG transformována rozhodnutím valné hromady ČKZ dne 8. ledna 2018. Asociace aktuálně čítá 35 kmenových a 2 přidružené členy. Předsedou představenstva byl na základě hlasování zvolen Ing. Martin Hrdlička, majitel společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., výkonným ředitelem asociace se stal Ing. Jaroslav Cibulka.

Mezi hlavní cíle asociace patří kultivace podnikatelského prostředí v geomatice a podílení se se na tvorbě zákonů a dalších legislativních opatření, ovlivňujících činnosti a podnikání v tomto oboru. APG dohlíží na etiku hospodářské soutěže a na kvalitu prací, prosazuje zásady Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace (GeoInfoStrategie). Dále klade velký důraz na nezbytnou prezentaci oboru geodézie, kartografie, geografických informačních systémů a fotogrammetrie. Usiluje o vytvoření systému celoživotního vzdělávání a spolupráce osob podnikajících v geomatice, stejně tak navazuje spolupráci s vysokými školami a vědeckými institucemi činnými v oblasti geomatiky.

Share
Share