GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozemní laserové skenování zeleně v Jihlavě (TZ)

Blom Czech Republic společně s firmou Control System International s. r. o. realizoval pozemní laserové skenování vybrané zeleně pro společnost SAFE TREES s.r.o. Předmětem zájmu bylo 9 vzrostlých stromů v Jihlavě, pro které se na základě získaných dat budou posuzovat jejich statické poměry, a bude provedeno celkové hodnocení stavu těchto stromů. Užitím metody pozemního laserového skenování jsou pro následné vyhodnocení dodána vysoce přesná a detailní data o parametrech koruny a kmene stromů, což přináší větší spolehlivost a přesnost celkového posouzení než bylo dříve zvykem pouze pomocí odhadů těchto parametrů.

Laserové skenování zeleně

Získaná data budou využita pro zpracování zátěžové analýzy, která je nutná jako jeden z kroků pro stanovení provozní bezpečnosti stromů tzv. tahovými zkouškami. Ty spočívají v namáhání testovaných stromů malými silami při zjišťování reakce stromů v oblasti deformace kmene (interpretováno jako odolnost proti zlomu a ukroucení) a v oblasti náklonu kořenového talíře (interpretováno jako odolnost proti vyvrácení).

Ukázka z laserového skenování Jihlavy

Výsledkem celého postupu je nejpodrobnější stupeň hodnocení provozní bezpečnosti cenných stromů v rámci sídelní zeleně.

Share
Share