GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na výroční konferenci ČGS

Vážení členové české geografické komunity, vážení hosté a přátelé geografie,

Jihomoravská pobočka České geografické společnosti pořádá s pověřením hlavního výboru ČGS tradiční regionální konferenci v poločase mezi národními geografickými sjezdy. Počátkem září 2012 se v Brně uskuteční setkání geografů a příznivců geografie nikoliv jen z České republiky.

Akci těchto rozměrů nepořádá Jihomoravská pobočka poprvé, což je nemalou zárukou zajímavého programu a výměny zkušeností. K uspořádání této významné akce spojily své síly geografická pracoviště Masarykovy univerzity Brno, Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. a členská základna Jihomoravské pobočky Společnosti.

Jak se dále v této pozvánce dočtete, odborný program je koncipován nekonvenčně. Namísto tradičních tematických okruhů spojených s geografickými disciplinami, nabízíme jednací sekce zaměřené na okruhy problematik české geografické vědy a současného světa, k nimž se čeští i zahraniční účastníci mohou kompetentně vyjádřit.

Součástí programu budou i exkurze a společenské akce. Jižní Morava je známá svou pohostinností, pestrou přírodou, barvitostí minulosti i současnosti, a také moderní geografickou prozkoumaností.

Věříme, že se vám zde bude líbit, že získáte zajímavé poznatky a kontakty a že výrazně přispějete k dalšímu pokroku v geografické vědě.

Vítejte na jižní Moravě!

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., předseda výboru Jihomoravské pobočky České geografické společnosti

Více informací naleznete zde.

Share
Share