GISportal
Jedeme i díky Vám

Projekt sledování vozidel pro městskou policii Brno od T-MAP

Společnost T-MAPY spol. s r.o. implementovala nový systém pro sledování vozidel městské policie v Brně. Tento projekt představuje další využití a rozšíření Geografického informačního systému města Brna (GISMB), který společnost ve spolupráci se statutárním městem Brno buduje již od roku 2006 (více o projektu GISMB např. zde).

Systém pro sledování vozidel městské policie tvoří databázová aplikace a webový mapový klient propojený s databázovou částí projektu.

Webové rozhraní databázové aplikace slouží k prohlížení záznamů uložených v databázi s možností jejich vyhledávání podle hodnotjednotlivých položek. Aplikace také umožňuje definici různých pohledů na data v mapě – takto si uživatel může rychle a jednoduše zobrazit aktuální (poslední) pozice vybraných objektů, vykreslit do mapy cestu jednotlivých vozidel apod. Databázová aplikace byla integrována se stávající databází používanou městskou policií.

  Sledování vozidel MP Brno - graf, zdroj: T-MAPY  Sledování vozidel MP Brno - mapa, zdroj: T-MAPY

Mapový klient zobrazuje aktuální polohu vozidel včetně znázornění směru (odkud a kam) pohybu vozidla ve formě šipky natočené dle azimutu, případně jejich trasu za zvolené časové období. Různé typy vozidel je možné v mapě zobrazit odlišnými barvami. Informace o vozidle (identifikace pomocí SPZ, čas zaznamenání polohy, rychlost, případně doba stání a název ulice kde se auto pohybuje) se zobrazují nad každým objektem při najetí kurzoru myši nad něj. Aplikace také umožňuje vizualizovat specifické stavy vozidel, jako je například zapnutý maják či stání vozidla na delší než určenou dobu.

Sledování vozidel MP Brno - mapa 2, zdroj: T-MAPY Sledování vozidel MP Brno - detail, zdroj: T-MAPY

Se systémy pro řízení a sledování pohybujících se objektů má společnost T-MAPY rozsáhlé zkušenosti. Z realizovaných projektů je možné uvést podobný projekt – monitoring městské policiei v Hradci Králové, nebo řídicí systém Cedris vytvořený pro Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.

zdroj: T-MAPY

Share
Share