GISportal
Jedeme i díky Vám

Pronájmy pozemků i hrobových míst mohou obce a města řešit přímo v mapové aplikaci Gisonline.cz (TZ)

Pronájmy obecních pozemků či hrobových míst jsou pro města a obce náročnou agendou. Dohledávání údajů z katastru, papírová evidence údajů a vypisování smluv, to vše úředníkům zabírá spoustu času. Administrativu si přitom nově mohou výrazně ušetřit s mapovou aplikací Gisonline.cz. Ta jim umožní správu smluv přímo nad mapou včetně přístupu do katastru nemovitostí a k dalším nezbytným údajům.

Mapové služby Gisonline.cz nabízejí kombinaci kvalitních mapových podkladů a provázání s jinými informačními systémy, například katastrem nemovitostí. Díky možnosti pasportizace mohou obce a města v aplikaci pracovat s daty o inženýrských sítích, místních komunikacích, veřejném osvětlení či dopravním značení. To úředníkům značně ulehčuje každodenní práci, stejně jako například plánování žádostí o dotace.

Společnost TopGis, která aplikaci vyvíjí a provozuje, v posledních měsících pracovala na tom, aby místním samosprávám ulehčila i další časově náročnou agendu – oblast pronájmů obecních pozemků či hřbitovních míst. „Úředníci často musejí pracovat s offline evidencí, nahlížet do papírových map či dokumentů, hledat informace v katastru nemovitostí a podobně. Taková práce je zdlouhavá a úředníky odvádí od další neméně důležité práce. Chtěli jsme proto oblast pronájmů obcím a městům co nejvíce zefektivnit,“ říká výkonná ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková.

Díky tomu, že je mapová aplikace napojená přímo na katastr nemovitostí, je možné řadu kroků zautomatizovat. Do smluv se tak mnoho údajů vyplní přímo z katastru, další, jako například údaje o nájemci, platnosti smlouvy a podobně, pak vypíše úředník. Takto vygenerovanou smlouvu prakticky stačí jen vytisknout a podepsat. „Systém poté se smlouvami pracuje i dále. Umí sám upozornit na blížící se konec platnosti, neuhrazené nájmy a podobně. Místní samosprávy tak nemusejí hlídat, zda se neblíží nějaký důležitý termín, protože systém je na to sám a včas upozorní. Data lze ze systému samozřejmě kdykoliv exportovat a pracovat s nimi mimo něj, stejně tak do něj umíme nahrát data z jiného systému,“ dodává Drahomíra Zedníčková.

Na podobném principu pak funguje i možnost správy pronájmu hrobových míst. Ta je přístupná v rámci pasportu hřbitova. Jeho základem je detailní letecká mapa pořízená dronem, která má rozlišení jeden centimetr na pixel. Na snímcích je tedy vidět každý detail hrobu, jako jsou květiny, svíčky či případná poškození. Každé hrobové místo je pak ještě nafoceno tak, aby byl vidět detail každého náhrobku, z něhož se dokumentují všechny informace do databáze.

Jednotlivá hrobová místa jsou zaměřena s geodetickou přesností. V aplikaci se snímky propojí s dalšími informacemi, jako jsou údaje o zemřelých či právě smlouvy na pronájem. Část dat – například smlouvy – je přístupná jen úředníkům, kteří mají rovněž možnost data editovat a doplňovat. „Úředník, který má agendu hřbitova ve správě, může upravovat ceník podle velikosti hrobů, kontrolovat termíny placení nájmů, připojovat fotodokumentaci a nově si také může vygenerovat novou smlouvu,“ dodává výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Pasport hřbitova si pořídily například jihomoravské Otnice, kde si možnost generování smluv pochvalují. „Je velmi přehledný, interaktivní a snáze dostupný veřejnosti. Pro místní samosprávu je velkým ulehčením administrativy s pronájmem hrobových míst, kterou jsme do dnešní doby řešili pouze tištěnou verzí a složitým vyhledáváním v dokumentech,“ uvádí starosta Otnic Pavel Mezuláník.

Na propojení s obecními smlouvami pracujeme i dále. Po pronájmech obecních pozemků a hrobových míst se otevírají i další možnosti využití tohoto nástroje, podobné propojení se nabízí například též u reklamních ploch v majetku měst a obcí,“ doplnila Drahomíra Zedníčková.

 

Share
Share