GISportal
Jedeme i díky Vám

Statistická ročenka životního prostředí

Nová, v pořadí již 21. Statistická ročenka životního prostředí ČR, která byla právě zveřejněna, nabízí oproti předchozím letům posílenou grafickou prezentaci dat, zejména formou map, případně kartogramů či kartodiagramů.

Jsou zde rovněž publikovány výsledky některých aktuálních projektů, které se týkají zejména oblasti vlivu zhoršeného životního prostředí na lidské zdraví ve vybraných regionech ČR. Zajímavostí Ročenky je i kapitola přehledně shrnující názory a postoje veřejnosti, a to nejen v souvislosti s životním prostředím.

Data publikovaná v Ročence potvrzují zejména skutečnost, že z hlediska dlouhodobějšího vývoje je stav životního prostředí v ČR ve většině parametrů po roce 2000 stagnující. Problémy životního prostředí charakteristické pro začátek 21. století, jako jsou neuspokojivá kvalita ovzduší v sídlech a městských aglomeracích i nepříznivý stav přírodních stanovišť, přetrvávají. Zhoršená kvalita ovzduší nadále přináší zdravotní rizika pro obyvatele žijící v zasažených oblastech. Kolísání kvality životního prostředí v posledních letech nabývá na dynamice, a to v souvislosti s rychlými výkyvy národní i globální ekonomiky.

Ročenka vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu a za zpracování zodpovídá CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Od roku 2008 vychází Ročenka pouze v elektronické verzi a k dispozici je na www.cenia.cz v sekci Publikace.

Zdroj: cenia.cz

 

Share
Share