GISportal
Jedeme i díky Vám

Třetí ročník konference GIS LZE o praktickém využití GIS tentokrát v Praze

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, společnost GEODIS a Nadace Partnerství pořádají již třetí ročník odborné konference GIS LZE – praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Konference se bude konat 21. – 22. února 2013 na Novotného lávce v Praze. Cílem konference je setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů napříč různými profesními skupinami.

Obsahovou náplň konference tvoří tři hlavní tematické okruhy: zemědělství, lesnictví a voda. Diskutovaná problematika se bude dotýkat evidence půdy – LPIS, navádění strojů, krajinného plánování, zdraví půdy a výnosových map (zemědělství), dále laserového skenování, identifikace hranic majetků, lesnického plánování a inventarizace lesa (lesnictví). Třetí tematický okruh konference se zaměří na vodu v krajině, protierozní ochranu a na extrémní stavy v povodních. Z vyzvaných přednášejících potvrdili účast Ing. Radim Adolt, Ph.D. (Ústav hospodářské úpravy lesů), Ing. Filip Hájek, Ph.D. a Ing. Ondřej Tomančák (Ústav hospodářské úpravy lesů), Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT), Doc. Ing. Mgr. František Zemek, Ph.D. a kol. (AV ČR – CzechGlobe) a Francesco Kinsky dal Borgo (European Landsowner Organisation).

Program konference bude zahájen ve čtvrtek 21. února 2013 v 10:00 hodin registrací účastníků a ukončen bude v pátek 22. února 2013 v 13:00 hodin. Součástí konference je i čtvrteční společenský večer s rautem v prostorách Michnova paláce na Kampě. Konference GIS LZE nabízí kromě pasivní účasti na konferenci také možnost aktivního zapojení do programu formou odborného příspěvku, firemního příspěvku nebo posteru.

Zdroj: GEODIS

Share
Share