GISportal
Jedeme i díky Vám

Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje (TZ)

Blom Czech Republic společně se společností GEFOS a.s. v závěru roku 2011 dokončili první část veřejné zakázky „Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje“ realizovanou v rámci Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ jako součást Integrovaného operačního programu (IOP). Předmětem této části veřejné zakázky bylo vytvoření bezešvé mapové kompozice v území Plzeňského kraje vzniklé digitalizací katastrálních map (KMD a KM-D) a převodem digitální katastrální mapy (DKM) do podoby účelové katastrální mapy a současně došlo k aktualizaci stávajících účelových katastrálních map, které byly v plzeňském kraji realizovány dříve.

V rámci digitalizace katastrálních map zdigitalizoval Blom přes 192 tisíc parcel v celkem 258 katastrálních územích. Vedoucí organizační složky Blom Czech Republic Ing. Jan Sirotek, MBA k tomu dodává: „Jsme rádi, že se první část veřejné zakázky podařilo realizovat v termínu i přes to, že na její realizaci bylo kvůli pozdržení vyhlášení výběrového řízení poměrně málo času.“

Druhá část této veřejné zakázky bude realizována na jaře letošního roku tak, aby její výsledky mohly být předány Plzeňskému kraji do 30. 6. 2012. Jejím předmětem je aktualizace účelové katastrální mapy na celém území plzeňského kraje.

Katastrální mapa

Blom Czech Republic společně se společností GEFOS a.s. v závěru roku 2011 dokončili první část veřejné zakázky „Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje“ realizovanou v rámci Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ jako součást Integrovaného operačního programu (IOP). Předmětem této části veřejné zakázky bylo vytvoření bezešvé mapové kompozice v území Plzeňského kraje vzniklé digitalizací katastrálních map (KMD a KM-D) a převodem digitální katastrální mapy (DKM) do podoby účelové katastrální mapy a současně došlo k aktualizaci stávajících účelových katastrálních map, které byly v plzeňském kraji realizovány dříve.

V rámci digitalizace katastrálních map zdigitalizoval Blom přes 192 tisíc parcel v celkem 258 katastrálních územích. Vedoucí organizační složky Blom Czech Republic Ing. Jan Sirotek, MBA k tomu dodává: „Jsme rádi, že se první část veřejné zakázky podařilo realizovat v termínu i přes to, že na její realizaci bylo kvůli pozdržení vyhlášení výběrového řízení poměrně málo času.“

Druhá část této veřejné zakázky bude realizována na jaře letošního roku tak, aby její výsledky mohly být předány Plzeňskému kraji do 30. 6. 2012. Jejím předmětem je aktualizace účelové katastrální mapy na celém území plzeňského kraje.

Katastrální mapa

Share
Share