GISportal
Jedeme i díky Vám

Otakar Čerba: Budoucnost geoinformatiky leží na webu

V další části našeho seriálu „Významné osobnosti současné české a slovenské geoinformační scény“ zůstaneme v Plzni a dáme vám možnost nahlédnout do myšlenek dalšího západočeského geo(infor)matika, který se významně podílí na mnoha českých i mezinárodních projektech a jehož jméno je všem jistě známé. Dnešní osobností je tedy

Otakar Čerba

Aktuální zaměstnání

Oddělení geomatiky na Katedře matematiky, Fakulty aplikovaných věd na ZČU v Plzni. Dále spolupracuje s Help service remote sensing, České centrum pro vědu a společnost, Wirelessinfo.

Životopis

Otakar Čerba je absolventem Geomatiky Fakulty aplikovaných věd na ZČU v Plzni a kromě toho má vystudováno také Učitelství geografie a informatiky tamtéž. Je držitelem doktorátu z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již od dob svých studií se neustále zabývá geomatikou, geoinformatikou a kartografií a podílí se na tomto poli také na množství evropských projektů. Otakar Čerba je expertem na tematickou a webovou kartografii, harmonizaci prostorových dat a modelování s využitím ontologií a značkovacích jazyků. Je také členem výzkumných týmů mnoha národních i mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání (CentraLab, Multimedia Geomatics, SDI-EDU), územní plánování (Plan4all), harmonizaci dat (Humboldt, Habitats) nebo kartografickou vizualizaci prostorových dat (VisualHealth). Mimo jiné je členem předsednictva České asociace pro geoinformace, Komise pro mapy a internet Mezinárodní kartografické asociace (Commission on Maps and the Internet, International Cartographic Association), Thematic Working Group Natural Risk Zones (příprava datové specifikace podle směrnice INSPIRE) a také Kartografické společnosti České republiky.

Jak vnímáte posun české/slovenské geoinformatiky za poslední 10 let? Co byly podle Vašeho názoru klíčové momenty?

Mezi klíčové momenty za poslední deset let je možné zařadit mnoho událostí počínaje přijetím směrnice INSPIRE, přes zavádění konkrétních technologií a standardů až po transformace desktopových řešení do webového prostředí.

Z mého subjektivního pohledu je nejdůležitější fakt, že geoinformatiku v posledních deseti letech neposunovaly a v současnosti ani neposunují vpřed jednotlivé diskrétní „revoluční“ momenty, ale to, že se geoinformatika (ať už jako praktická činnost nebo směr vědeckého výzkumu) pohybuje vpřed plynulým  pohybem v souladu se současnými globálními trendy. Čeští geoinformatici (ale i kartografové, geomatici, geodeti, fotogrammetři apod.) nepředstavují izolovanou národní komunitu, ale zapojují se do mezinárodní spolupráce na všech úrovních.

Jakým směrem se podle Vás bude vyvíjet česká/slovenská geoinformatika v následujících letech? Které trendy budou v našem prostředí převládat?

Kdybych věděl, jakým směrem se bude posouvat geoinformatika v budoucích létech, určitě bych to nikomu neříkal, založil bych firmu a závratně zbohatl. Ale abych se zcela nevykroutil z otázky, už v devadesátých letech minulého století Joe Astroth (víceprezident GIS Solutions Division firmy Autodesk) na otázku, jaký je nejlepší operační systém, odpověděl – Web. To je pro mě hlavní směr vývoje geoinformatiky v České republice i ve světě. Má odpověď je tedy – web, webové služby, sociální média, ale také především přechod k úzce specializovaným řešením uzpůsobených potřebám uživatelů.

Rád bych ještě doplnil svoji odpověď také o to, kam bych si přál, aby se geoinformatika v České republice posunula. V předchozí otázce jsem vyzdvihl spolupráci českých a zahraničních geoinformatiků. Přál bych si také, aby i v české (případně česko-slovenské) geoinformatice byla upřednostněna spolupráce před konkurencí a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak i v rámci odborných společností jako je CAGI nebo Kartografická společnost České republiky.

 

Share
Share