GISportal
Jedeme i díky Vám

Online GIS vzdelávanie

V dnešnej dynamickej dobe máme k dispozícii množstvo rôznych online zdrojov (napr. kurzov, programov vzdelávania, a pod.), pomocou ktorých si môžeme rozšíriť poznatky a vedomosti z rozličných odborov.…
Více ...
Share